لیزر4کانال 4رنگ قرمز سبز آبی زرد

لیزر4کانال 4رنگ قرمز سبز آبی زرد
Leser 4chaneel RGBY
Leser 4chaneel در 4 رنگ مختلف نمایش میدهدو با شدت نور قوی و بالا
خروجی لیزر4کانال DMXمیباشد
با میلی وات بالا
لیزر 4 رنگ در بخار اجرای زیبای خود رو نمایش میدهد
این نوع لیزر همه رنگ قابلیت تنظیم اجرا با با موزیک و بدون موزیک را هم دارد.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

خدمات پارسا تابلو

مقالات