تابلوروان ال ای دی led

تابلوروان سایزهای پرفروش وآماده تحویل

 42*74

 58*106  74*138  48*128
 42*106  58*138  74*202
 32*128
 42*138  58*170 32*64  48*192
 42*170  58*202  32*96  26*74

باتوجه به حجم سفارشات تابلوروان های پارساتابلو وبنا به درخواست مشتریان عزیز,این شرکت برخی سایزهاراازقبل تولیدوذخیره می نماید.

شمابه راحتی وفقط بایک تماس درعرض یک ساعت تابلوled خودتان راتحویل میگیرید.

دراین قسمت تابلوروان های آماده تحویل را مشاهده می نمایید.تابلوهای LED قرمز وسبز

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3 از 5 توسط 4 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید

خدمات پارسا تابلو

مقالات